Alle vacatures Vacature Solliciteer LinkedIn CV
Nederlands

Sollicitatieformulier: Senior Manager HRM (VERVULD)

Basisgegevens
Voornaam
Achternaam
Land
Postcode + Huisnummer
Straat
Plaats
E-mailadres
Telefoonnummer
Vragen
Wat is het niveau van uw hoogst genoten en afgeronde opleiding?
Hoeveel jaar ervaring heeft u in een soortgelijke functie? (u hoeft slechts een getal in te voeren)
Hoe lang is uw opzegtermijn uitgedrukt in maanden (indien direct beschikbaar, gelieve 0 (nul) te antwoorden), u hoeft slechts een getal in te voeren.
Wat is naar uw beste inschatting, de reistijd van uw woonplaats naar Erp (Noord-Brabant)? (u hoeft slechts een getal in te voeren)
welke inkomenscategorie, uitgedrukt in bruto/jaar is het meest op uw situatie van toepassing (gelieve bij de beantwoording uit te gaan van uw laatste werkkring)
Via welk kanaal bent u bij dit sollicitatie formulier terecht gekomen?
Heeft u als HR professional ervaring opgedaan in een internationale organisatie met verantwoordelijkheden betrekking hebbend op meerdere landen?
Wat is uw belangrijkste vraag die na het doornemen van de vacature nog onbeantwoord is gebleven? (vul nvt in als u geen vraag heeft of deze nu niet wil delen)
Motivatie
Ik ga akkoord met jullie Privacy Statement. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectie doeleinden.

Contactgegevens

Contactpersoon Jan Janssen
Solliciteer LinkedIn CV