Alle vacatures Vacature Solliciteer LinkedIn CV
Nederlands

Sollicitatieformulier: Directeur HRM (VERVULD)

Basisgegevens
Voornaam
Achternaam
Land
Postcode + Huisnummer
Straat
Plaats
E-mailadres
Telefoonnummer
Vragen
Wat is het niveau van uw hoogst genoten en afgeronde opleiding?
Hoeveel jaar ervaring heeft u in een soortgelijke functie? (u hoeft slechts een getal in te voeren, bij geen ervaring in een soortgelijke functi voert u '0' (nul) in.
Welk van onderstaande alternatieven geeft het best uw opzegtermijn of beschikbaarheidstermijn aan?
Wat is naar uw beste inschatting de reistijd van uw woonplaats naar Son (regio Eindhoven), uitgedrukt in minuten voor een enkele reis (u hoeft slechts een getal in te voeren)
Welk van de volgende alternatieven beschrijft het best uw huidige danwel laatst genoten inkomen, uitgedruk in bruto/jaar? (probeer, indien u momenteel niet in loondienst werkt een equivalent in te schatten op basis van bruto / jaar)
Via welk kanaal / website bent u bij dit sollicitatie formulier terecht gekomen?
Welk van de volgende alternatieven beschrijft het best uw internationale ervaring?
Motivatie
Ik ga akkoord met jullie Privacy Statement. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectie doeleinden.

Contactgegevens

Contactpersoon Jan Janssen
Solliciteer LinkedIn CV