Alle vacatures Vacature Solliciteer LinkedIn CV
Nederlands

Sollicitatieformulier: Algemeen Directeur (VERVULD)

Basisgegevens
Voornaam
Achternaam
Land
Postcode + Huisnummer
Straat
Plaats
E-mailadres
Telefoonnummer
Vragen
Wat is het niveau van uw hoogst genoten opleiding welke u met een geldig diloma heeft afgesloten?
Welk van onderstaande omschrijvingen geeft het best uw niveau weer wanneer het gaat om (eind)verantwoordelijkheid in een organisatie?
Hoeveel jaren heeft u ervaring als eind-verantwoordelijke / Algemeen Directeur? (vul s.v.p. enkel een getal in, '0' of hoger, al naar gelang)
Wat is (uitgedrukt in maanden) de beste benadering van uw opzegtermijn / termijn waarop u beschikbaar kunt zijn? (het invoeren van enkel een getal volstaat)
Wat is (uitgedrukt in minuten) een goede benadering van uw reistijd naar regio Eindhoven, enkele reis? (u hoeft slechts een getal in te voeren)
Welk van onderstaande alternatieven past het best bij uw huidige inkomenssituatie? (uitgedrukt in bruto / jaar, s.v.p. bij evt. management fee / 'omzet' een grofstoffelijke vertaling geven naar bruto/jaar loondienst)
Kunt u aangeven via welk kanaal / op welke wijze u heet vernomen van deze open positie?
Motivatie
Ik ga akkoord met jullie Privacy Statement. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectie doeleinden.

Contactgegevens

Contactpersoon Jan Janssen
Solliciteer LinkedIn CV