Alle vacatures Vacature Solliciteer LinkedIn CV
Nederlands

Sollicitatieformulier: Algemeen Directeur (VERVULD)

Basisgegevens
Voornaam
Achternaam
Land
Postcode + Huisnummer
Straat
Plaats
E-mailadres
Telefoonnummer
Vragen
Wat is het niveau van uw hoogst genoten opleiding welke u met een geldig diloma heeft afgesloten?
Welk van onderstaande omschrijvingen geeft het best uw niveau weer wanneer het gaat om (eind)verantwoordelijkheid in een organisatie?
Hoeveel jaren heeft u ervaring als eind-verantwoordelijke / Algemeen Directeur? (vul s.v.p. enkel een getal in, '0' of hoger, al naar gelang)
Wat is (uitgedrukt in maanden) de beste benadering van uw opzegtermijn / termijn waarop u beschikbaar kunt zijn? (het invoeren van enkel een getal volstaat)
Wat is (uitgedrukt in minuten) een goede benadering van uw reistijd naar Erp (regio Eindhoven / Den Bosch), enkele reis? (u hoeft slechts een getal in te voeren)
Welk van onderstaande alternatieven past het best bij uw huidige inkomenssituatie? (uitgedrukt in bruto / jaar, s.v.p. bij evt. management fee / 'omzet' een grofstoffelijke vertaling geven naar bruto/jaar loondienst)
Kunt u aangeven via welk kanaal / op welke wijze u heet vernomen van deze open positie?
Motivatie
Ik ga akkoord met jullie Privacy Statement. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectie doeleinden.

Contactgegevens

Contactpersoon Jan Janssen
Solliciteer LinkedIn CV